Oorsprong ZelfKennisMethode
De ZelfKennisMethode of ZelfKonfrontatieMethode is vanaf circa 1990 aan de Universiteit van Nijmegen ontwikkeld. Zie ook Wikipedia.

Diverse (promotie)onderzoeken hebben de effectiviteit van de methode wetenschappelijk aangetoond.Vanaf circa 1995 bestaat er een gestructureerde opleiding voor ZKM coaching. Er zijn meer dan 200 gecertificeerde ZKM® coaches.

Zelfonderzoek
Persoonlijke coaching start met een Zelfonderzoek waarin je zelf nieuwe inzichten ontdekt:

1. Je bespreekt te bereiken doelen en specifieke vragen in het intakegesprek met je coach.

2. In twee gesprekken van circa 2,5 uur bespreek je belangrijke gebeurtenissen uit je leven.
Samen met je coach leg je deze gebeurtenissen vast in 40 à 50 korte beschrijvingen van 2 à 3 zinnen.

3. Hierna geef je via een beveilgde internetsite, aan elk van deze korte beschrijvingen een gevoelswaardering.

4. In twee verdiepingsgesprekken vergelijk je, door jezelf geformuleerde, korte beschrijvingen die op gevoelsniveau sterk overeenkomen.

Zo ontdek je in het Zelfonderzoek de rode draad in je functioneren, de motieven en emoties daar achter. Wat is belangrijk, wat motiveert en geeft energie? Wat maakt dat andere situatie energie kosten?

Deze inzichten bieden de weg naar succesvoller en efficiënter functioneren. Je gaat daarmee gedurende enkele maanden aan de slag, op een gestructureerde manier.

Je traint het beter en sneller herkennen van situaties, die je meer succesvol gaat hanteren. Hierdoor word je gestimuleerd om in dit soort situaties andere of nog verder te ontwikkelen kwaliteiten van jezelf in te zetten.

Eenmaal per maand bespreek je een aantal situaties van de afgelopen maand met je coach.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan