Doelstelling
Wat je wilt bereiken met een executive coaching traject bespreek je in een intake gesprek.
In je functioneren kunnen thema’s spelen als:
– vergroten zelfinzicht
– creatief omgaan met lastige en politieke situaties
– maatschappelijk bewustzijn vergroten
– dicht bij jezelf kunnen blijven onder grote druk
– buiten kaders denken, originaliteit
– versterken authenticiteit
– zingeving

Werkwijze
Ter voorbereiding op een coaching sessie beschrijf je actuele werksituaties. Het gaat om werksituaties met een coaching vraag. Bij deze beschrijving kunnen vragen aan de orde kunnen komen als:
– wat wil ik bereiken op korte en langere termijn?
– welke weerstanden verwacht ik?
– welke dilemma’s voel ik?
– wat is de haalbaarheid van wat ik wil?
– wat zijn alternatieve aanpakken?
– hoe is de samenwerking te optimaliseren?
– hoe om te gaan met lastige medewerkers?
– hoe met conflicten om te gaan?
Deze werksituaties bespreek je vervolgens in de coaching sessie.

Voor de ontwikkeling van je persoonlijke effectiviteit werk je vooral zelfontdekkend, zowel in de coaching sessies als daarbuiten.
Het zelf observeren van werksituaties en het daarop reflecteren stimuleert je persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor maak je gebruik van een observatie methode.
Hierdoor neemt je inzicht in je functioneren toe evenals je vermogen een goede balans te verkrijgen tussen het inzetten van bestaande kwaliteiten en nog te ontwikkelen kwaliteiten

Voor het effectief omgaan met complexe werksituaties, kan je ook inhoudelijk gebruik maken van mijn ervaring als manager van grote organisatie- en ICT veranderingsprojecten, als manager van professionals, als bestuurder, als organisatie adviseur, als veranderkundige en als ICT adviseur.

Methodes en technieken die ik gebruik bij executive coaching zijn: MBTI, kernkwadranten van Ofman, cognitieve schema technieken en Voice Dialogue.

Een executive coaching traject bestaat uit 6 tot 8 coaching sessies van 1,5 uur, aanvankelijk eens per 2 à 4 weken en vervolgens om de 4 à 6 weken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan