ZelfKennisMethode (ZKM)
De ZKM is gebaseerd op de narratieve psychologie en de door Prof. Hubert Hermans ontwikkelde ‘waarderingstheorie’. Deze stelt dat je denkt, voelt en handelt vanuit jouw eigen interpretatie (waardering) van belangrijke gebeurtenissen en omstandigheden in je verleden, heden en toekomst.

Automatisch kijk je naar deze gebeurtenissen door je ‘eigen’ bril. Als je zegt ‘het glas is half vol’, dan kijk je door een andere bril dan als je zegt ‘het glas is half leeg’. Via de ZKM kan je jouw ‘eigen’ bril (jouw gevoelswaarderingen van situaties) beter leren begrijpen en aanpassen.

Zo kan je ontdekken welke vervormingen die bril soms creëert. Vervormingen waardoor je op een minder adequate manier met situaties omgaat, of waardoor er gedachten in je opkomen waar je last van hebt.

De waarderingstheorie maakt gebruik van twee ‘grondmotieven’ in ieder mens: ‘het streven naar zelfbevestiging’ en ‘het verlangen naar verbondenheid met iets of iemand anders’.

Voice Dialogue en kernkwadranten Ofman
Voice Dialogue is ontwikkeld door Hal & Sidra Stone en gebaseerd op het gedachtengoed van Jung. Hij ging ervan uit dat de mens niet één ‘ik’ is, maar dat hij bestaat uit vele ‘ikken’ of deelpersoonlijkheden. Deze deelpersoonlijkheden bestaan in ons als zelfstandige energieën, ieder met een eigen wil, gedachten, gevoelens en bewustzijn. Deze ‘ikken’, ‘subpersonen’ of ‘kanten’ kunnen sterk ontwikkeld, minder ontwikkeld of zelfs verstoten zijn. Er is een sterke parallel met de theorie van de kernkwadranten van Ofman.

ZKM, Ofman en Voice Dialogue
Via de ZKM ontdekt je welke vaak automatische gedragspatronen en thema’s jouw leven kenmerken. Ook waarom je ze hebt ontwikkeld, waarom ze ‘nodig’ waren, welke primaire kanten, ‘kwaliteiten’ en ‘valkuilen, zo zijn ontstaan.
Ofman geeft inzicht en biedt een brug naar alternatieven.
Via Voice Dialogue ontdek je de emotionele kant van je ‘valkuilen’ en daarmee handvatten om makkelijker in je ‘uitdagingen’ te komen. Zo versterken deze drie methoden elkaar.

Losse coaching sessies
Cliënten die veel zelfkennis hebben en al langer met hun persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, kunnen vaak in een paar coaching sessies tot verdieping en verheldering komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan