Onderzoek naar het effect van persoonlijke coaching via de ZelfKennisMethode
In januari 2012 publiceerde Anke Abels student van de Fontys Hogeschool haar masterscriptie. Ze deed een onderzoek naar 100 cliënten, die anoniem een vragenlijst hebben gevuld over hun ZKM Coaching traject.

Daarvoor is het VvZB Evaluatiesysteem voor cliënten gebruikt. Uit dit onderzoek is de gebleken dat deze 100 cliënten hun persoonlijke coachingtraject gemiddeld (uitgedrukt op een schaal van 0 – 10), als volgt hebben beoordeeld:

– De effectiviteit van de coaching op 7,7
– De mate waarin ze zich ontwikkelden op 7,4
– De algemene tevredenheid op 8,6

Meer onderzoek naar de effectiviteit van de ZelfKennisMethode

Het onderzoek van Ankie Abels, was het tweede onderzoek naar de effectiviteit van de methode en naar de kwaliteit van de vragenlijsten in het VvZB Evaluatiesysteem voor cliënten.

Het eerste onderzoek heeft geleid tot een verdere professionalisering van de vragenlijsten.

Momenteel vindt nog een drietal onderzoeken plaats. Één van die onderzoeken zal zich richten op het lange termijn effect van de ZelfKennisMethode. Aan cliënten die een jaar geleden hun coaching traject hebben afgerond zal gevraagd worden wat voor hen het blijvende effect van het coaching traject is.

Coaching doe ik tot 1 juni 2021 via video conferentie software: Zoom, MS Teams, Skype, Facetime en Whatsapp en via wandelsessies.

Vanaf 1 juni 2021 (2 weken na mijn 2e vaccinatie) doe ik coaching weer in direct persoonlijk contact op de Badhuisweg 230 Den Haag.