Nederlandse Orde van Advocaten erkent DCn, 11-20 PO punten

Dialogical Coaching netwerk is erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten als cursusuinstelling, 11 tot 20 PO punten voor een coaching traject De Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) heeft het Dialogical Coaching netwerk (DCn) erkend als cursusinstelling. Marnix van Abbe is een van de zeven coaches van DCn. Als een advocaat een ZKM coachingstraject doorloopt […]

Effect van ZKM Coaching

De leden van de VvZB gebruiken het VvZB Evaluatiesysteem voor cliënten om het effect van ZKM coaching te evalueren. Met dit systeem is het mogelijk om onderzoek te doen. Recentelijk is het tweede wetenschappelijke onderzoek afgerond, uitgevoerd door Anke Abels bij Fontys Hogeschool. Hierover zullen dit jaar publicaties plaats vinden. Hierop vooruitlopend vast enkele resultaten […]